I. MIEJSCE I TERMIN: Międzyzdroje 17 maja - 19 maja 2024 r.

1. Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej, Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 61b
• boisko ze sztuczną trawą
2. Kompleks Boisk „Orlik 2012”,Międzyzdroje, ul. Leśna 17
• boisko ze sztuczną trawą
 
II. CEL
1. Popularyzacja aktywności fizycznej, wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie sportowej pasji u dzieci i młodzieży, poprzez zdrową sportową rywalizację, w duchu idei Fair-Play.
 
III. UCZESTNICY
1. Turniej rozgrywany jest w kategorii wiekowej, w następujących składach osobowych:
• U10 - dzieci urodzone w 2013 r. i młodsze: 6 zawodników w polu + bramkarz.
2. Kluby mają możliwość zgłoszenia dwóch drużyn po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
3. Wymagana ilość zawodników w każdej drużynie. Wynosi: - 10 zawodników lub więcej po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
4. TRENER GRATIS !!!
 
IV. BOISKA
• Kategoria U10 - 30 x 60 m (bramki 2m x 5m)
 
V. NAGRODY
I miejsce – specjalne puchary, medale, nagrody rzeczowe
II miejsce – specjalne puchary, medale, upominki
III miejsce – specjalne puchary, medale, upominki
Pozostałe drużyny – puchary, medale
Nagrody dla wyróżniających się zawodników turnieju
Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników turnieju
 
Łączna wartości nagród 8000 zł.
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Oferta organizacyjna, obejmuje kompleksową usługę uczestnictwa w turnieju, w skład której wchodzi udział w turnieju, oraz trzydniowy pobyt z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz dodatkowe atrakcje.
2. W ramach trzydniowego pobytu oferta obejmuje:
• 2 noclegi, z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, (prowiant)) w dniach 17 maja - 19 maja 2024r.
• Udział w turnieju piłkarskim.
• Dla zawodników, wstęp do najpopularniejszych atrakcji w Międzyzdrojach.
• Zwiedzanie Międzyzdrojów uroczą kolejką turystyczną. Wspaniała okazja by zobaczyć i usłyszeć wiele ciekawych informacji o tym Kurorcie.
• Doskonałą zabawę i integrację.
3. Nagrody gwarantowane dla 3 najlepszych drużyn RCR CUP 2024
4. Warunkiem uczestnictwa drużyny w turnieju, jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 marca 2024 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, która jest integralną częścią regulaminu, oraz:
- uregulowanie opłaty wpisowej za udział drużyny w zawodach, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez organizatora,
- uregulowanie ostatecznej opłaty za pobyt każdego zgłoszonego uczestnika turnieju, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez organizatora.
5. W związku z ograniczoną ilością miejsc na liście uczestników turnieju, o ostatecznym udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Przesłanie zgłoszenia do turnieju, powoduje wpisanie drużyny na listę drużyn zgłoszonych. Dopiero uregulowanie wyznaczonych opłat, powoduje wpisanie na listę uczestników turnieju.
7. Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listy zgłoszonych na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w turnieju.
8. Imienny skład drużyny, zdjęcie drużyny należy przesłać do 1 maja 2024 r., na dostarczonym przez organizatora formularzu.
9. Do 10 maja 2024 r., można dokonywać zmian w ilości osób uczestniczących w turnieju. W razie zmiany ilości osób, należy taki fakt zgłosić organizatorowi w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej: aprcrmiedzyzdroje@gmail.com
10. Wszelkie informacje związane z uczestnictwem w turnieju muszą być ostatecznie zgłaszane organizatorowi w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej – w celu odpowiedniego archiwizowania korespondencji przez organizatora.
11. Tylko wyznaczony Kierownik, wpisany w karcie zgłoszenia jest upoważniony do reprezentowania drużyny w kontaktach z organizatorem i dokonywania zmian merytorycznych związanych z udziałem drużyny w turnieju.
12. Wszelkie przypadki losowe tj. kontuzja/choroba, powodujące wycofanie się wcześniej zgłoszonego uczestnika z turnieju, muszą być niezwłocznie zgłoszone organizatorowi przez kierownika drużyny.
13. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy sportowej (ratownicy medyczni).
14. Akademia Piłkarska RCR Międzyzdroje jest organizatorem turnieju sportowego, organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczestniczących w turnieju jest zgłaszający udział w turnieju klub/akademia/szkółka.
15. Kierownicy zgłaszający drużynę są odpowiedzialni za wszelkie zgody na udział dzieci w turnieju.
16. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy, podczas pobytu na zawodach.
17. Klub ma prawo do wycofania udziału drużyny z turnieju do dnia 17 kwietnia 2024, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie organizatora. W związku z wycofaniem się z zawodów w terminie zgodnym z regulaminem, klub nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych a organizator zwraca dokonane opłaty, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozegrania turnieju. Warunkiem zwrotu opłaty wpisowego jest podpisanie i odesłanie do organizatora faktury korygującej.
18. Wycofanie przez klub drużyn zgłoszonych do turnieju, po 17 kwietnia 2024 r., skutkuje utratą wcześniej dokonanych wpłat.
19. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości do okazania na prośbę organizatora.
 
VII. KOSZTY UCZESTNICTWA
1. Koszty uczestnictwa określone są w oficjalnej „Ofercie Turnieju RCR Cup 2024".
2. Na każdą zgłoszoną drużynę, Trener przebywa na turnieju, na koszt organizatorów. Osobę przebywającą na koszt organizatorów należy również uwzględnić przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
3. W koszty uczestnictwa wliczone jest zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie, kolacja, obiad (prowiant)), wynajęcie obiektu,  
obsługa medyczna, wynagrodzenie sędziów, obsługa zawodów, bilety wstępu dla zawodników uczestniczących w turnieju oraz nagrody i upominki.
 
VIII. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
1. Każdy klub, zgłaszający swój udział do turnieju RCR CUP 2024, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w terminie wyznaczonym przez organizatora, na podstawie wystawionej przez organizatora faktury/rachunku proforma.
2. Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listy zgłoszonych na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w turnieju.
3. Każdy zgłoszony klub, zobowiązany jest do pełnej wpłaty kosztów uczestnictwa zawodników, do dnia 10 maja 2024 r. natomiat wpłata wpisowego wraz z zaliczką (10%) za turniej należy uregulować do 
15 marca 2024!
4. Do zapłaty kwoty uczestnictwa należy uregulować w jeden z dwóch sposobów do wyboru:
- przelewem bankowym, najpóźniej do dnia 10 maja 2024r.
- gotówką na turnieju, najpóźniej do dnia 17 maja 2024r. po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
5. Organizator dokonuje rozliczeń finansowych z klubem zgłaszającym udział drużyny w zawodach, tj. z klubem, szkółką piłkarską lub akademią piłkarską.
6. Wystawienie faktury indywidualnej dla uczestnika, możliwe jest tylko w przypadku braku możliwości wystawienia takiej faktury przez klub.
7. W przypadku potrzeby wystawienia faktur indywidualnych dla rodziców/opiekunów zawodników uczestniczących w turnieju, fakt ten należy zgłosić organizatorowi w formie pisemnej drogą elektroniczną, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2024r. Zgłoszenie powinno być dokonane na druku, przygotowanym przez organizatora, na którym należy wskazać dokładne dane osób, dla których mają być przygotowane faktury indywidualne.
8. Wszelkie zapotrzebowania na faktury indywidualne zgłaszane organizatorowi po dniu 1 maja 2024r. nie będą uwzględnianie.
9. Na całościową kwotę faktur indywidualnych, rozliczenie musi być dokonane gotówką podczas turnieju.
10. Wysokość pojedynczej faktury indywidualnej nie może przekraczać kosztów uczestnictwa w turnieju jednego zawodnika.
 
IX. DANE ORGANIZACYJNE:
1. Pobyt na turnieju, rozpoczyna się 17 maja 2024r., w piątek, a kończy się 19 maja 2024r., w niedzielę.
2. Wyżywienie rozpoczyna się w dniu przyjazdu od kolacji, a kończy w dniu wyjazdu obiadem lub  tzw. „suchym prowiantem”.
3. Mecze będą rozgrywane w czasie 1x15/17/20 minut. Organizator może zmienić czas trwania meczów, jeśli wymagać będą tego względy techniczno-organizacyjne.
4. W meczu bierze udział następująca ilość zawodników:
U10 - 6 zawodników w polu + bramkarz
5. Mecze rozgrywane będą piłkami w rozmiarach: nr 4
6. Każda drużyna rozegra 11-13 meczów w turnieju w zależności od formy sportowej, oraz przyjętego programu turnieju.
7. Organizator zapewnia sędziowanie turnieju przez Kolegium Sędziów.
8. Wszyscy uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt.
9. Organizator zapewnia pomoc medyczną przy urazach powstałych w czasie gry.
10. Każdy zespół, zobowiązany jest do wystąpienia w turnieju w jednolitych, numerowanych koszulkach.
11. Dopuszczalne są buty na sztuczną nawierzchnię tzw. „turfy” lub „lanki”. W turnieju obowiązuje absolutny zakaz gry w butach z wkręcanymi kołkami.
12. Zawodnicy mają obowiązek posiadania ochraniaczy na piszczele.
13. Drużyny mają obowiązek o wyznaczonej godzinie, być przygotowanym do rozpoczęcia meczu. Jeżeli drużyna nie stawi się w ciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, sędzia odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.
14. Na ławce rezerwowych podczas meczu, oprócz zawodników mogą przebywać tylko dwie dorosłe osoby, tj. trener oraz kierownik drużyny.
15. Opiekun/ Kierownik drużyny oświadcza, że stan zdrowia zawodników pozwala na uczestnictwo rozgrywkach.
 
X. PROGRAM TURNIEJU:
1. Dokładny program turnieju, opracowany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i zostanie przesłany do opiekunów uczestniczących drużyn, najpóźniej na 5 dni przed zawodami.
2. Organizatorzy przewidują udział 16-24 zespołów.
3. Organizatorzy mogą zmienić przewidywaną ilość drużyn w zależności od zainteresowania zawodami.
4. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są rozgrywki grupowe, oraz faza finałowa i mecze o poszczególne miejsca w turnieju.
5. W związku z możliwą częstą rotacją w listach zapisanych drużyn, organizator przedstawi do wglądu ostateczną listę drużyn uczestniczących w turnieju w terminie tygodzień przed rozpoczęciem turnieju.
 
XI. TABELE I WYNIKI TURNIEJU:
1. Drużynie za rozegrany mecz przyznawana jest następująca ilość punktów:
a) za wygraną 3 punkty
b) za remis 1 punkt
c) za porażkę 0 punktów
2. O ostatecznej kolejności drużyn w tabeli, w I rundzie turnieju decyduje ilość zdobytych punktów a przy równej ilości punktów kolejno:
2.1. W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich meczach w grupie
d) o wyniku decydować mogą rzuty karne, które egzekwować będzie po trzech zawodników z każdej drużyny. Jeśli wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, z każdej drużyny strzelać będzie jeden zawodnik do pierwszej pomyłki.
2.2. W razie większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów:
a) wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, z meczów
między zainteresowanymi drużynami
d) przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie, większa ilość zdobytych bramek
e) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich meczach w grupie
f) o wyniku decydować mogą rzuty karne, które egzekwować będzie po trzech zawodników z każdej drużyny. Jeśli wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, z każdej drużyny strzelać będzie jeden zawodnik do pierwszej pomyłki.
3. *Po I RUNDZIE pierwsze dwie drużyny z każdej grupy A/B/C/D kwalifikują się do grup E w niedzielę i grają o miejsca 1-8, 
Po I RUNDZIE trzecia oraz czwarta drużyna z każdej grupy A/B/C/D kwalifikują się do grup F w niedzielę i grają o miejsca 9-16,
Wszystkie pozostałe drużyny kwalifikują się do grup G w niedzielę i grają o miejsca 17-24.
3.1. O ostatecznej kolejności drużyn w tabeli, w II rundzie turnieju decyduje ilość zdobytych punktów a przy równej ilości punktów kolejno:
3.1.1 W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich meczach w grupie
d) o wyniku decydować mogą rzuty karne, które egzekwować będzie po trzech zawodników z każdej drużyny. Jeśli wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, z każdej drużyny strzelać będzie jeden zawodnik do pierwszej pomyłki.
3.1.2. W razie większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów:
a) wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)
b) przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek
c) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, z meczów
między zainteresowanymi drużynami
d) przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie, większa ilość zdobytych bramek
e) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich meczach w grupie
f) o wyniku decydować mogą rzuty karne, które egzekwować będzie po trzech zawodników z każdej drużyny. Jeśli wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, z każdej drużyny strzelać będzie jeden zawodnik do pierwszej pomyłki.
4. W fazie finałowej turnieju, w razie braku rozstrzygnięcia meczu w regulaminowym czasie, o wyniku decydować będą rzuty karne, które egzekwować będzie po trzech zawodników z każdej drużyny. Jeśli wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, z każdej drużyny strzelać będzie jeden zawodnik do pierwszej pomyłki.
5. Na każdym etapie rozgrywek, w przypadku zweryfikowania meczu jako walkower, ustalony zostaje wynik 3 : 0.
 
*przy 24 zespołach, jeżeli ilość drużyn będzie pomniejszona organizator przewiduje podobny harmonogram gier. 
 
XII. PRZEPISY GRY:
1. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z międzynarodowymi przepisami gry w piłkę nożną, z uwzględnieniem poniższych zasad.
1. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach:
30 x 60 m (bramki 2m x 5m)
2. Czas gry minimum 1x15 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu gry, jeżeli wymagały będą tego względy techniczno-organizacyjne.
3. Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym odległość od piłki zawodników broniących powinna minimalnie wynosić 5 metrów.
4. Przy rzutach wolnych, rożnych, autach oraz rzutach od bramki zawodnik wznawia grę wg przepisów Pzpn. Jeśli piłka nie zostanie zagrana wg przepisów, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
5. Piłkę z autu zawodnik wznawia wg przepisów Pzpn ( unifikacja szkolenia Pzpn od sezonu 23/24 ).
6. Bramkarz/zawodnik wprowadza piłkę do gry nogą z piłki stojącej.
7. Bramkarz nie może zdobyć bramki przy wznowieniu gry z autu bramkowego. Po złapaniu piłki z akcji, bramkarz może zdobyć bramkę.
8. Po podaniu piłki do własnego bramkarza nie może on przejąć jej ręką wg przepisów Pzpn). Nie obowiązuje limit podań do bramkarza.
9. Rzut autowy wykonuje się ręką. 
10. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym w strefie zmian, najpierw zawodnik opuszcza plac gry, a następnie wchodzi zmiennik.
11. W razie dokonania zmiany poza strefą zmian zawodnik może zostać ukarany przez sędziego żółtą kartką
12. Rzut karny wykonuje się z odległości:
- 9 metrów
13. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
14. Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie, sędzia może ukarać zawodnika 2 minutowym wykluczeniem z gry (żółta kartka), lub 5 minutowym (czerwona kartka). Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za:
• umyślne kopnięcie, usiłowanie uderzenia lub uderzenie przeciwnika
• zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu
• użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub przeciwników
• wyrażanie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji sędziego
• popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna za wybitnie niesportowe zachowanie
• w razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika znajdującego się na ławce rezerwowych, obowiązuje również kara czasowego osłabienia a boisko musi opuścić wyznaczony zawodnik znajdujący się aktualnie na boisku.
15. Za niesportowe zachowanie zawodnik może być ukarany odsunięciem od udziału w kolejnym meczu. W szczególnych przypadkach odsunięciem od udziału w całych zawodach.
16. Jeżeli żółtą kartką ukarany zostaje bramkarz drużyny, z boiska może zejść w jego zastępstwie inny zawodnik (sytuacja nie dotyczy kartki czerwonej).
17. Druga żółta kratka (w konsekwencji czerwona), eliminuje zawodnika z gry do końca meczu i skutkuje karą pięciominutowego wykluczenia dla drużyny.
18. Drużyna, grająca w osłabieniu w momencie utraty bramki może uzupełnić skład o wykluczonego zawodnika.
19. Jeśli wykluczenie jest obustronne kara obowiązuje w pełnym wymiarze bez względu na strzelane bramki.
20. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę nie uzupełnia składu przed upływem kary.
21. Wszystkie rzutu wolne wykonujemy wg przepisów Pzpn.
21. Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów.
 
XIII. USTALENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
2. Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptację.
Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu jeśli zmiany takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.
 
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:
 
Kontakt
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska RCR Międzyzdroje
ul. Mieszka I 3, 72-500 Międzyzdroje
NIP: 986-025-37-45,
nr. REGON 385130201,
Numer konta: 38 1600 1462 1885 6828 6000 0001
 
BIURO AKADEMII:
AP RCR Międzyzdroje
ul. Mieszka I 3, 72-500 Międzyzdroje
 
e-mail: aprcrmiedzyzdroje@gmail.com
www.aprcrmiedzyzdroje.pl;
www.facebook/aprcrmiedzyzdroje
 
TELEFON:
Koordynator Turnieju Robert - 531-074-651
Jan - 696-091-828
Dariusz - 668 455 089
 
Copyright ©2019 Akademia Piłkarska RCR Międzyzdroje, All Rights Reserved.